پاشیدن و دعا کردن ( Spray and Pray )

سرمایه گذاری در دسته‌ای از شرکت‌ها با امید بر اینکه یکی از آنها ثمربخش باشد.

دکمه بازگشت به بالا