خزانه اختیارات خرید و فروش سهام ( Stock Option Pool )

سهامی که برای کارکنان یک شرکت رزرو شده‌اند. خزانه اختیارات یک روش برای جذب کارکنان با استعداد برای یک استارت آپ است؛ اگر کارکنان به شرکت کمک کنند تا عمکلرد خوبی داشته باشد، با سهام شرکت به آنها انعام داده می‌شود. کارکنانی که زودتر به یک استارت آپ وارد می‌شوند، معمولا درصد بیشتری از خزانه اختیارات را نسبت به کارکنان دیگر دریافت می‌کنند.

دکمه بازگشت به بالا