سرمایه گذاران استراتژیک ( Strategic Investors )

سرمایه گذاران شرکتی یا انفرادی که به سرمایه گذاری هایی که انجام داده‌اند از طریق ارتباط‌های صنعتی و شخصی ارزش اضافه می‌کنند که می‌تواند به شرکت‌ها در جمع کردن سرمایه اضافی و همچنین فراهم کردن یاری و کمک به آنها در بازاریابی و فرآیند فروش کمک کند.

دکمه بازگشت به بالا