هزینه یا دستمزد موفقیت ( Success Fee )

یک کمیسیون درصدی پرداخت شده به یک واسط یا افراد دیگری که به بستن یک معامله مالی بزرگ انگیزه می‌دهند.

دکمه بازگشت به بالا