غروب خورشید ( Sunsetting )

فرآیند توقف تدریجی تولید یک محصول، خدمت یا خط کسب و کاری.

دکمه بازگشت به بالا