حقوق سربار شدن/حقوق فروش مشترک ( Tag-Along Rights / Rights of Co-Sale )

یک قانون محافظتی از سهامدار اقلیتی که به وی این حق را می‌دهد که سهامش در هر فروش کنترل شده‌ای با قیمت پیشنهاد شده حضور داشته باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن