برنامه از بین بردن ( Takedown Schedule )

برنامه زمانی از بین بردن به معنی زمان بندی و اندازه اعانه‌های سرمایه ای از شرکای محدود یک صندوق سرمایه‌ گذاری خطرپذیر است.

دکمه بازگشت به بالا