سازماندهی های مجدد بدون مالیات ( Tax-free Reorganizations )

انواعی از ترکیبات کسب و کاری که در آنها سهامداران، بدهی‌های مالیاتی را متحمل نمی‌شوند. چهار نوع سازماندهی مجدد (A تا D) وجود دارد. هر کدام به روش‌های مختلفی در تعداد سهام/پول نقدی که می‌توان عرضه کرد از هم متفاوت هستند.

دکمه بازگشت به بالا