پیشنهاد مناقصه ( Tender offer )

یک پیشنهاد خرید سهام که مستقیما به سهامداران فرستاده می‌شود. یکی از روش‌های رایج تصرف خصومت آمیز یک شرکت.

دکمه بازگشت به بالا