برگه شرایط ( Terms Sheet )

یک قرارداد یا قالب که نشان دهنده یک بررسی کلی و اجمالی از شرایط موجود در بین کارآفرین و سرمایه گذار است، که در نهایت در قراردادهای سرمایه گذاری قطعی در بین گروه‌ها گنجانده می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا