معکوس یا بازگشت ( Turnaround )

زمانی از این کلمه استفاده می‌شود که عملکرد ضعیف یک شرکت یا کسب و کار، دچار تغییرات و بازگشت مثبت می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا