متعهد شونده ( Underwriter )

یک شرکت بانکداری سرمایه گذاری که صادرات و عرضه عمومی سهام را با تعهد و تمایل کامل رهبری می‌کند تا در صورت شکست توزیع سهام، این اوراق بهادار را به دفتر یا شرکت خودش ببرد (در آنجا به فروش برساند).

دکمه بازگشت به بالا