مراجعه کننده منحصر به فرد ( Unique Visitor )

یک عبارت تحلیلی اینترنتی در ارتباط با فردی که در یک بازه گزارش‌دهی خالص حدقل یکبار به یک سایت اینترنتی مراجعه می‌کند.

دکمه بازگشت به بالا