عرضه واحد ( Unit Offering )

عرضه عمومی یا خصوصی اوراق بهادار در گروه‌هایی با بیش از یک اوراق بهادار. اغلب اوقات یک سهام و سند عندالمطالبه برای خرید تعدادی سهام استفاده می‌شود، ولی ممکن است 2 سهام، یک اوراق قرضه کوتاه مدت و یک سهام و غیره نیز استفاده شود. در برخی از موارد برای اشاره به فروش سودهای lp و llc نیز استفاده می‌شود، چون این سودها از بیش از یک حق تشکیل شده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا