دور بالا ( Up-round )

زمانی است که ارزش یک شرکت در زمان دور سرمایه گذاری بالاتر از ارزش آن در پایان دور قبلی است.

دکمه بازگشت به بالا