ارزش گذاری ( Valuation )

فرآیند مقرر کردن ارزش یک دارایی یا یک شرکت. عواملی که بر روی ارزش یک شرکت تاثیر می‌گذارند، عبارتند از: بازار، مدیریت، تکنولوژی، دارایی ها، ساختار سرمایه و جریان نقدی آتی آن شرکت.

دکمه بازگشت به بالا