معیارهای غرور ( Vanity Metrics )

اطلاعات و داده‌های جمع‌آوری شده توسط و در مورد یک شرکت، مدیریت یا کاربران آن که به جز اعتبارسنجی احساسی درونی شرکت، استفاده دیگری ندارد. چنین اطلاعات و داده‌ها، کیفیت و عمق لازم را برای پیشتیبانی از تصمیمات کسب و کار ندارند.

دکمه بازگشت به بالا