تامین مالی سرمایه های خطرپذیر ( Venture Capital Financing )

یک نوع از سرمایه گذاری خصوصی فراهم شده در مراحل بعدی رشد، برای استارت آپ ‌های بسیار رشد کرده در مراحل اولیه، که پتانسیل بازگشت مالی بسیار بالایی را دارند.