شرکت سرمایه‌ گذاری خطرپذیر ( Venture Capital Firm )

یک شرکت سرمایه گذاری که پول سهامداران خود را در استارت آپ ها و دیگر شرکت‌های ریسک دار ولی با پتانسیل بازگشت سرمایه بسیار بالا سرمایه گذاری می‌کند.

دکمه بازگشت به بالا