صندوق های سرمایه گذاری سرمایه های خطرپذیر ( Venture Capital Funds )

این صندوق‌ها، پول‌های سرمایه گذارانی را جمع و مدیریت می‌کنند که به دنبال خرید اوراق سهامداری شرکت‌های کوچک و متوسط با پتانسیل رشد بالا هستند.

دکمه بازگشت به بالا