بدهی خطردار ( Venture Debt )

یک نوع تامین مالی استقراضی که برای شرکت‌های خطرپذیر از بانک‌های تخصصی یا وام دهنده های غیر بانکی ارائه می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا