برنامه زمانی واگذاری ( Vesting Schedule )

یک جدول زمانی و متد که تحت آن یک شرکت استارت آپ به کارکنان، مدیریت، تاسیس کنندگان، مشاورها، اعضای هیئت مدیره و دیگر ذی‌نفعان شرکت خود سهام صادر می‌کند.

دکمه بازگشت به بالا