واگذاری ( Vesting )

فرآیندی که در آن، سهام خود را با گذشت زمان بدست می‌آورید. هدف واگذاری ، دادن سهام به افراد در بازه زمانی ثابت است تا انگیزه‌ای برای ماندن در شرکت داشته باشند. یک بازه زمانی واگذاری رایج برای کارکنان یا موسسان، می تواند بین 3 تا 4 سال باشد، که یعنی در یک بازه زمانی 4 ساله، در هر سال 25 درصد از سهام خود را بدست می‌آورند. اگر زودتر از این زمان از شرکت بروند، بخش واگذاری نشده به شرکت پس داده می‌شود .

دکمه بازگشت به بالا