حق رای دادن ( Voting Right )

حق سهامداران عادی برای رای دادن به میزان سهام خود در کارهای شرکت.

دکمه بازگشت به بالا