سرمایه دار حریص ( Vulture Capitalist )

یک VC که متدهای عملیاتی آن به صورت واضحی از اوضاع بد و مشکلات کارآفرین سوء استفاده می‌کند.

دکمه بازگشت به بالا