مرده متحرک ( Walking Dead )

شرکتی که ورشکست نیست، ولی هیچ وقت موفق نخواهد شد، و از این رو هم نمی‌توان آنرا فروخت.

دکمه بازگشت به بالا