سند عندالمطالبه ( Warrant )

یک نوع اوراق بهادار که صاحب آنرا محق به خرید مقادیر متناسبی از سهام عادی یا ممتاز با قیمت خاص و در بازه زمانی چند سال می‌کند. این اسناد معمولا همراه با وام یا اوراق قرضه یا سهام ممتاز صادر می‌شوند و به عنوان ابزاری اغفال کننده، برای افزایش قابلیت عرضه اوراق همراه آن در بازار استفاده می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا