وبسایت ( Website )

یک دارایی سازماندهی شده و متشکل از گروهی از صفحات به هم متصل در وب جهان گستر (اینترنت) که به عنوان یک نهاد در نظر گرفته می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا