کاغذ سفید ( White Paper )

کاغذ سفید یک طرح پیشنهادی، گزارش یا هر سند اطلاعاتی دیگر است که توسط یک شرکت یا سازمان غیر سود طلب با تاکید بر روی محصول، خدمت یا راهکار ایجاد شده است.

دکمه بازگشت به بالا