نمای خطی ( Wireframe )

یک ارائه تصویری به شکل یک طرحواره که نشانگر چارچوب یک وبسایت و صفحات مرتبط با آن است. معمولا با تکنولوژی پایین ساخته می‌شود و کمبودی در ویژگی‌های دیداری و احساسی دارد، و بیشتر بر روی طرح صفحه‌ها و ترتیب مطالب تمرکز می‌کند.

دکمه بازگشت به بالا