سرمایه در گردش ( Working Capital )

در زمینه حسابداری، تفاوت بین دارایی های فعلی و بدهی های فعلی است که می‌توان آنرا به پول نقد تبدیل کرد. گردش در سرمایه مثبت به این معنی است که شرکت دارایی های نقدی کافی برای پوشش دادن بدهی های کوتاه مدت (مخارج) خود را دارد.

دکمه بازگشت به بالا