کسر کردن یا در نظر نگرفتن ( Write-off )

عمل تغییر ارزش یک دارایی به مخارج یا زیان مالی. برای کاهش یا از بین بردن ارزش یک دارایی و کاهش سودها استفاده می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا