افزایش/کاهش ارزش ( Write-up/Write-down )

تنظیم رو به بالا یا پایین ارزش یک دارایی برای اهداف حسابداری و گزارش دهی. این تنظیم‌ها، برآورد هستند و معمولا ذهنی می‌باشند، با اینکه آنها غالبا بر پایه رویداد‌های شدیدا تاثیرگذار بر شرکت سرمایه گذاری شده در آن یا اوراق بهادار آن هستند.

دکمه بازگشت به بالا