اختیار فروش ( Put )

  • یک کلمه و شرط قراردادی است که به سرمایه گذار این امکان را می‌دهد که شرکت را متقاعد به خرید سهام آنها بکند.
  • قرارداد اختیار فروش، ابزاری در بازار بورس است، که به دارنده حق می‌دهد، که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را، با قیمت توافقی در دوره زمانی مشخصی بفروشد.