استارتاپ های ایرانی (لیست کامل استارت آپ ها)

فیلتر عنوان دسته بندی :
جستجو بر اساس :

دسته بندی
نام استارتاپ


input = document.getElementById(“myInput”);
filter = input.value.toUpperCase();
table = document.getElementsByClassName(“textimage”);
tr=document.getElementsByClassName(“link1”);
console.log(table.length);
if(radios[0].checked){for (i = 0; i < table.length; i++) {if(table[i].innerHTML.toUpperCase().indexOf(filter)>-1){table[i].parentElement.parentElement.style.display =””}else{table[i].parentElement.parentElement.style.display = “none”}}}
else{for (i = 0; i < table.length; i++) {if(arr[i].filter(isEven).length>0){table[i].parentElement.parentElement.style.display =””}else{if(!(filter==””)){table[i].parentElement.parentElement.style.display = “none”}else{table[i].parentElement.parentElement.style.display =””}}}}
}
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

دکمه بازگشت به بالا