معرفی استارتاپ

در این صفحه به سراغ معرفی استارتاپ ها رفته ایم و تعدادی مصاحبه با استارتاپ های مختلف را منتشر کرده ایم که شامل داستان های موفقیت استارتاپ ها یا شکست آن‌ها می باشد ، اکوموتیو ؛ رسانه تخصصی کسب و کار و راه اندازی استارت آپ