مدیریت ارتباطات

مدیریت ارتباطات به مجموعه ای از ساز و کارهای برنامه‌ریزی ، اجرا ، پایش و ویرایش کلیه مسیرهای ارتباطی درون سازمانی و برون سازمانی گفته می شود ؛ اکوموتیو ، رسانه کسب و کار و راه اندازی استارتاپ