خدمات اکوموتیو

لیست و تعرفه خدمات اکوموتیو

رنک الکسا ایران

۸۰۰

بازدیدکننده ماهیانه

۱۰۰K

اکوموتیو رسانه تخصصی اکوسیستم کارآفرینی است. در اکوموتیو می‌توانید اخبار و رویدادهای اکوسیستم کارآفرینی را دنبال کنید و با نهادها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و افراد فعال در این عرصه آشنا شوید.

به لطف همراهی شما، اکوموتیو پربازدیدترین وبسایت تخصصی حوزه کارآفرینی است. مخاطبین مهمترین دارایی اکوموتیو هستند و با توجه به نیازهای اکوسیستم کارآفرینی، آمادگی داریم تا از کانال‌های مختلف دسترسی به این جمع ارزشمند را برای بازیگران حوزه کسب و کار تسهیل کنیم.

تعرفه رپورتاژ در سایت اکوموتیو

عنوان خدمت توضیحات هزینه (تومان)
رپورتاژ آگهی با لینک فالو + انتشار در گوگل نیوز شامل ۳ عکس و ۳ لینک فالو ۱,۰۰۰,۰۰۰
رپورتاژ آگهی با لینک نوفالو + انتشار در گوگل نیوز شامل ۳ عکس و ۳ لینک نوفالو ۶۰۰,۰۰۰
بک لینک فالو دائمی بک لینک روی یک کلیدواژه در یکی از صفحات محتوا ۶۵۰,۰۰۰

بسته های محتوای معرفی کسب و کار

عنوان خدمت توضیحات هزینه (تومان)
مصاحبه متنی انجام مصاحبه، پیاده سازی و ویراستاری متن ۱,۰۰۰,۰۰۰
عکاسی تهیه و تحویل ۶ شات ۶۰۰,۰۰۰
هزینه بسته ۱,۶۰۰,۰۰۰
عنوان خدمت توضیحات هزینه (تومان)
تیزر اقتصادی یک دقیقه تیزر با تدوین اقتصادی ۱,۰۰۰,۰۰۰
عکاسی تهیه و تحویل ۶ شات ۶۰۰,۰۰۰
هزینه بسته با اعمال تخفیف ۱,۶۰۰,۰۰۰
عنوان خدمت توضیحات هزینه (تومان)
تیزر استاندارد یک دقیقه تیزر با تدوین استاندارد ۳,۰۰۰,۰۰۰
مصاحبه متنی انجام مصاحبه، پیاده سازی و ویراستاری متن ۱,۰۰۰,۰۰۰
عکاسی تهیه و تحویل ۶ شات ۶۰۰,۰۰۰
هزینه بسته با اعمال تخفیف ۴,۶۰۰,۰۰۰
عنوان خدمت توضیحات هزینه (تومان)
مصاحبه ویدئویی تا ۱۰ دقیقه مصاحبه با تدوین استاندارد ۳,۲۵۰,۰۰۰
تیزر استاندارد استخراج تیزر یک دقیقه ای از مصاحبه با تدوین استاندارد ۱,۰۰۰,۰۰۰
مصاحبه متنی انجام مصاحبه، پیاده سازی و ویراستاری متن ۱,۰۰۰,۰۰۰
عکاسی تهیه و تحویل ۶ شات ۶۰۰,۰۰۰
هزینه بسته با اعمال تخفیف ۵,۸۵۰,۰۰۰
عنوان خدمت توضیحات هزینه (تومان)
گزارش ویدئویی تا ۱۵ دقیقه گزارش ویدئویی با تدوین استاندارد ۸,۰۰۰,۰۰۰
مصاحبه متنی انجام مصاحبه، پیاده سازی و ویراستاری متن ۱,۰۰۰,۰۰۰
عکاسی تهیه و تحویل ۶ شات ۶۰۰,۰۰۰
هزینه بسته با اعمال تخفیف ۹,۶۰۰,۰۰۰

بسته های محتوای معرفی کسب و کار + انتشار

عنوان خدمت توضیحات هزینه (تومان)
مصاحبه متنی انجام مصاحبه، پیاده سازی و ویراستاری متن ۱,۰۰۰,۰۰۰
عکاسی تهیه و تحویل ۶ شات ۶۰۰,۰۰۰
انتشار در وبسایت انتشار به صورت متن همراه با عکس + ۳ لینک فالو ۱,۰۰۰,۰۰۰
انتشار در اینستاگرام بازنشر محتوا به صورت پست و استوری با ارجاع به وبسایت ۱,۲۰۰,۰۰۰
انتشار در تلگرام بازنشر به صورت پست در تلگرام و ارجاع به وبسایت ۱۰۰,۰۰۰
هزینه واقعی بسته ۳,۹۰۰,۰۰۰
هزینه بسته با اعمال تخفیف ۳,۰۰۰,۰۰۰
عنوان خدمت توضیحات هزینه (تومان)
تیزر اقتصادی یک دقیقه تیزر با تدوین اقتصادی ۱,۰۰۰,۰۰۰
عکاسی تهیه و تحویل ۶ شات ۶۰۰,۰۰۰
انتشار در وبسایت انتشار ویدئو به همراه متن مختصر معرفی + ۳ لینک فالو ۱,۰۰۰,۰۰۰
انتشار در اینستاگرام بازنشر محتوا به صورت پست و استوری با ارجاع به وبسایت ۱,۲۰۰,۰۰۰
انتشار در تلگرام بازنشر به صورت پست در تلگرام و ارجاع به وبسایت ۱۰۰,۰۰۰
هزینه واقعی بسته ۳,۹۰۰,۰۰۰
هزینه بسته با اعمال تخفیف ۳,۰۰۰,۰۰۰
عنوان خدمت توضیحات هزینه (تومان)
تیزر استاندارد یک دقیقه تیزر با تدوین استاندارد ۳,۰۰۰,۰۰۰
مصاحبه متنی انجام مصاحبه، پیاده سازی و ویراستاری متن ۱,۰۰۰,۰۰۰
عکاسی تهیه و تحویل ۶ شات ۶۰۰,۰۰۰
انتشار در وبسایت انتشار ویدئو به همراه متن کامل معرفی + ۳ لینک فالو ۱,۰۰۰,۰۰۰
انتشار در اینستاگرام بازنشر محتوا به صورت پست و استوری با ارجاع به وبسایت ۱,۲۰۰,۰۰۰
انتشار در تلگرام بازنشر به صورت پست در تلگرام و ارجاع به وبسایت ۱۰۰,۰۰۰
هزینه واقعی بسته ۶,۹۰۰,۰۰۰
هزینه بسته با اعمال تخفیف ۵,۸۰۰,۰۰۰
عنوان خدمت توضیحات هزینه (تومان)
مصاحبه ویدئویی تا ۱۰ دقیقه مصاحبه با تدوین استاندارد ۳,۲۵۰,۰۰۰
تیزر استاندارد استخراج تیزر یک دقیقه ای از مصاحبه با تدوین استاندارد ۱,۰۰۰,۰۰۰
مصاحبه متنی انجام مصاحبه، پیاده سازی و ویراستاری متن ۱,۰۰۰,۰۰۰
عکاسی تهیه و تحویل ۶ شات ۶۰۰,۰۰۰
انتشار در وبسایت انتشار ویدئو به همراه متن کامل معرفی + ۳ لینک فالو ۱,۰۰۰,۰۰۰
انتشار در اینستاگرام بازنشر محتوا به صورت پست و استوری با ارجاع به وبسایت ۱,۲۰۰,۰۰۰
انتشار در تلگرام بازنشر به صورت پست در تلگرام و ارجاع به وبسایت ۱۰۰,۰۰۰
هزینه واقعی بسته ۸,۱۵۰,۰۰۰
هزینه بسته با اعمال تخفیف ۷,۰۰۰,۰۰۰
عنوان خدمت توضیحات هزینه (تومان)
گزارش ویدئویی تا ۱۵ دقیقه گزارش ویدئویی با تدوین استاندارد ۸,۰۰۰,۰۰۰
مصاحبه متنی انجام مصاحبه، پیاده سازی و ویراستاری متن ۱,۰۰۰,۰۰۰
عکاسی تهیه و تحویل ۶ شات ۶۰۰,۰۰۰
انتشار در وبسایت انتشار ویدئو به همراه متن کامل معرفی + ۳ لینک فالو ۱,۰۰۰,۰۰۰
انتشار در اینستاگرام بازنشر محتوا به صورت پست و استوری با ارجاع به وبسایت ۱,۲۰۰,۰۰۰
انتشار در تلگرام بازنشر به صورت پست در تلگرام و ارجاع به وبسایت ۱۰۰,۰۰۰
هزینه واقعی بسته ۱۱,۹۰۰,۰۰۰
هزینه بسته با اعمال تخفیف ۱۰,۵۰۰,۰۰۰

تعرفه تبلیغات بنری وبسایت اکوموتیو

صفحه جایگاه اندازه هزینه دو هفته (تومان) هزینه یک ماه (تومان)
بخش پروفایل شرکت‌ها سایدبار پروفایل (برای نمایش کلیک کنید) ۳۰۰ * ۳۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
صفحه اصلی بالای اسلایدر اصلی ۱۵۰ * ۱۲۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
صفحه اصلی زیر اسلایدر اصلی ۱۵۰ * ۱۲۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
صفحه اصلی سایدبار ۲۵۰ * ۳۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
صفحات داخلی سایدبار ۲۵۰ * ۳۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
صفحات داخلی ابتدای مقالات ۱۵۰ * ۷۷۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
صفحات داخلی انتهای مقالات ۱۵۰ * ۷۷۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
صفحه لیست استارتاپ ها بالای عنوان صفحه ۱۵۰ * ۱۲۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
صفحه لیست شتابدهنده ها بالای عنوان صفحه ۱۵۰ * ۱۲۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
صفحه لیست سرمایه گذاران بالای عنوان صفحه ۱۵۰ * ۱۲۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
صفحه لیست فضاهای کار اشتراکی بالای عنوان صفحه ۱۵۰ * ۱۲۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
صفحه لیست فضاهای منتورها بالای عنوان صفحه ۱۵۰ * ۱۲۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰

تعرفه انتشار محتوا در شبکه‌های اجتماعی اکوموتیو

۳۰K Followers on Instagram | 3k Members on Telegram

عنوان خدمت توضیحات هزینه (تومان)
پست اینستاگرام درج در صفحه به مدت ۶ روز ۶۰۰,۰۰۰
استوری اینستاگرام درج در صفحه به مدت ۲۴ ساعت ۶۰۰,۰۰۰
سلسله استوری پوشش رویداد گزارش رویداد در قالب ۱۰ استوری شامل عکس یا ویدئوی کوتاه - تولید محتوا توسط اکوموتیو ۲,۰۰۰,۰۰۰
سلسله استوری معرفی محصول معرفی محصول در قالب ۵ استوری تعاملی - تولید محتوا توسط اکوموتیو ۲,۰۰۰,۰۰۰
پست ویژه تلگرام ۱۲ ساعت پست آخر (۱۰ شب تا ۱۲ صبح) و درج به مدت ۳۰ روز ۲۰۰,۰۰۰
پست تلگرام ۲ ساعت پست آخر و درج به مدت ۶ روز ۱۵۰,۰۰۰
پین تلگرام پین شدن پست به مدت ۱۸ ساعت ۱۰۰,۰۰۰

بسته اختصاصی اطلاع‌رسانی رویدادها

عنوان خدمت توضیحات هزینه (تومان)
انتشار خبر در وبسایت شامل ۳ تصویر و ۳ لینک نوفالو ۱,۰۰۰,۰۰۰
پست اینستاگرام درج به مدت ۶ روز ۶۰۰,۰۰۰
استوری اینستاگرام درج به مدت ۲۴ ساعت ۶۰۰,۰۰۰
پست تلگرام درج به مدت ۶ روز ۱۵۰,۰۰۰
هزینه بسته ۲,۳۵۰,۰۰۰
هزینه بسته با اعمال تخفیف ویژه رویدادها ۲,۰۰۰,۰۰۰

مشاوره و هماهنگی تبلیغات: ۰۹۳۷۷۹۵۱۸۰۲

قابل دسترسی در واتس اپ و تلگرام