آموزش کسب و کار

چگونه در اکوسیستم کارآفرینی ارزش آفرین باشیم؟ در مدرسه کارآفرینی به سراغ آموزه هایی همچون مدیریت خود ، تیم سازی و … می رویم تا بتوانید استارتاپتان را بهتر مدیریت کنید ؛ اکوموتیو ، رسانه تخصصی کسب و کار و راه اندازی استارتاپ

دکمه بازگشت به بالا