لیست مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران

لوگو عنوان استان تاسیس وضعیت لیست های مرتبط
معرفی منطقه آزاد تجاری صنعتی کیش

منطقه آزاد کیش

هرمزگان

1369 فعال

لیست شرکت های منطقه آزاد کیش

معرفی منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند

منطقه آزاد اروند

خوزستان

1382 فعال

لیست شرکت های منطقه آزاد اروند

معرفی منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس

منطقه آزاد ارس

آذربایجان شرقی

1382 فعال

لیست شرکت های منطقه آزاد ارس

معرفی منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو

منطقه آزاد ماکو

آذربایجان غربی

1389 فعال

لیست شرکت های منطقه آزاد ماکو

معرفی منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم

منطقه آزاد قشم

هرمزگان

1369 فعال

لیست شرکت های منطقه آزاد قشم

معرفی منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی

منطقه آزاد انزلی

گیلان

1382 فعال

لیست شرکت های منطقه آزاد انزلی

معرفی منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار

منطقه آزاد چابهار

سیستان و بلوچستان

1369 فعال

لیست شرکت های منطقه آزاد چابهار

معرفی منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر

منطقه آزاد بوشهر

بوشهر

1400 تازه تاسیس

لیست شرکت های منطقه آزاد بوشهر

معرفی منطقه آزاد تجاری صنعتی اینچه برون

منطقه آزاد اینچه برون

گلستان

1400 تازه تاسیس

لیست شرکت های منطقه آزاد اینچه برون

معرفی منطقه آزاد تجاری صنعتی مهران

منطقه آزاد مهران

ایلام

1400 تازه تاسیس

لیست شرکت های منطقه آزاد مهران

معرفی منطقه آزاد تجاری صنعتی اردبیل

منطقه آزاد اردبیل

اردبیل

1400 تازه تاسیس

لیست شرکت های منطقه آزاد اردبیل

معرفی منطقه آزاد تجاری صنعتی سیستان

منطقه آزاد سیستان

سیستان و بلوچستان

1400 تازه تاسیس

لیست شرکت های منطقه آزاد سیستان

معرفی منطقه آزاد تجاری صنعتی فصر شیرین

منطقه آزاد قصر شیرین

کرمانشاه

1400 تازه تاسیس

لیست شرکت های منطقه آزاد قصر شیرین

معرفی منطقه آزاد تجاری صنعتی بانه - مریوان

منطقه آزاد بانه – مریوان

کردستان

1400 تازه تاسیس

لیست شرکت های منطقه آزاد بانه – مریوان

معرفی منطقه آزاد تجاری صنعتی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

تهران

1400 تازه تاسیس

شرکت های منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

دکمه بازگشت به بالا