اخبار استارتاپی

دستاوردهای فناوری برای کشور اقتدار آفرین است

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری: دانشگاهی در کشور کارآمد است که به داشتن صنعت، بهینه سازی، طراحی و بومی سازی فکر می‌کند وگرنه صرف داشتن کارخانه، نیازی به فرد تحصیل کرده و مهندس احساس نمی‌شود.

سورنا ستاری در دومین بخش سفر به استان قزوین گفت: حوزه علمی و فناوری ، قلمروی قدرت نرم و دستاوردهای آن برای کشور اقتدارآفرین است. در همین راستا در چند سال اخیر عزممان را جزم کردیم تا نگاه جامعه، به جهت گیری دانشگاه و فرهنگ عمومی را برای یک محیط مساعد و سازگار با دانش، نوآوری و خلاقیت نیروی انسانی همراه کنیم.

سورنا ستاری در نشست اقتصاد مقاومتی این استان شرکت کرد. ستاری در این نشست که با حضور استاندار، رؤسای پارک علم و فناوری، بنیاد نخبگان استانی و جمعی از مدیران دانشگاه ها مراکز علمی پژوهشی و واحدهای فناور برگزار شد، از تلاش های گذشته و ضرورت های پیش رو برای ترویج و رونق بخشیدن به زیست بوم کارآفرینی و نوآوری گفت.

گنج نیروی انسانی جوان

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، با اشاره به بیانیه گام دوم رهبری انقلاب و توجه به جوانان خلاق و با انگیزه، نیروی انسانی خلاق را مهم ترین سرمایه ای دانست که می تواند اقتصاد دانش بنیان را رو به جلو حرکت دهد و در ادامه گفت: قزوین بیش از ۱۰۰ هزار دانشگاهی دارد که این ظرفیت باید تأثیر خود را در اقتصاد، حل مشکلات جامعه و کارآفرینی نمایان کند. ایران ابتدای انقلاب در مجموع ۱۶۰ هزار دانشجو داشت اما این تعداد اکنون به بیش از ۴ و نیم میلیون رسیده است بنابراین باید کشوری بهره مند از این سرمایه انسانی بالا، نسبت به که کشوری که از این ظرفیت برخوردار نیست پیشرفت‌های نمایان داشته باشد.

رییس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان از شناخت اهمیت نیروی انسانی جوان و خلاق به عنوان راه رسیدن به این پیشرفت یاد کرد و افزود: باید ببینیم برای چه هدفی فرزندانمان را به دانشگاه می فرستیم. دانشگاهی در کشور کارآمد است که به داشتن صنعت، بهینه سازی، طراحی و بومی سازی فکر می‌کند وگرنه صرف داشتن کارخانه، نیازی به فرد تحصیل کرده و مهندس احساس نمی‌شود. زیرا کارخانه که همه الزاماتش وارادتی است، به داشتن تکنسین بسنده می‌کند و جای برای خلاقیت و نوآوری ندارد.

به گفته معاون علمی و فناوری رییس جمهوری وقتی از اقتصاد دانش بنیان می گوییم یعنی اقتصادی که پایه و اساس آن نیروی انسانی جوان و خلاقی است که نوآوری دارد و تحول می آفریند . دانشگاه ما باید بتواند این چنین نیروی انسانی را تربیت کند در این صورت جمعیت چهار میلیونی دانشجو نه تنها تهدید نیست و جامعه برای اشتغال و زندگی آنان دغدغه ندارد بلکه در این اقتصاد که یک محیط کارآفرین دارد، جوان خلاق، ایده خودش را به اشتغال بدل می کند، ثروت می‌آفریند و مشکلی از جامعه را نیز حل می‌کند.

گستراندن فرش زیست بوم کارآفرینی و نوآوری

ستاری با بیان این‌که کشوری در دنیا نیست که وابستگی به منابع زیرزمینی و خام فروشی، دردی از اقتصاد و جامعه‌اش دوا کرده باشد و در ادامه گفت: تکیه به درآمدهای بادآورده زیرزمینی، نمی تواند راه سعادت را هموار کند. اگر برای فرزندانمان اهمیت قائل هستیم باید ارزش خلاقیت و ایده‌هایشان را با تمام وجود بشناسیم.

این کار با پهن کردن فرشی از جنس زیست بوم نوآوری و کارآفرینی ممکن می شود. رج به رج این فرش به دست فعالان استان از جامعه تا مسئولان بافته می شود. این مهم، هنگامی رنگ واقعیت می گیرد که همه بدانیم دارایی یک جامعه به ایده های نوآورانه جوان هایش است.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با اشاره به بازدید اخیر رئیس جمهوری از دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپی ابراز کرد: خوشبختانه رییس جمهوری هم که اخیرا بازدیدی از پارک علمی و فناوری داشتند ازروند توسعه زیست بوم کارآفرینی و نوآوری ابراز خرسندی کردند چراکه اکنون شرکت هایی با ارزش یا فروش هزاران میلیارد تومانی، نقش خود را در اقتصاد نمایان ساخته است. این کار با اختصاص دادن یک فضای ویژه به دانش بنیان و استارتاپی ها و حمایت برای بارور شدن خلاقیت هایشان ممکن شد.

از اهمیت حرکت به سوی پژوهش مردمی مانند گذار از صنعت دولتی به سوی صنعت بخش خصوصی گفت و ادامه داد: نسبت سرمایه گذاری در پژوهش در پارکهای علم و فناوری یک به ۱۰ است یعنی به هر میزان که دولت سرمایه ای می گذارد ده برابر همین میزان توسط بخش خصوصی تامین می شود؛ زیرا سرمایه بخش خصوصی، که برخاسته از جامعه و مردمی است برکت دارد و ارزش افزوده خلق می‌کند؛ در نگاه جدید به اقتصاد و پژوهش، از پژوهش ها و طرح های نوآورانه بر مبنای همین اصل مشارکت بخش خصوصی حمایت می کنیم.

جایگاه مستحکم دانش بنیان و استارتاپی ها

به گفته معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری اکنون بیش از ۴۲۰۰ شرکت دانش بنیان، هزاران استارتاپ با ثبت درآمدی ۶۰ هزار میلیارد تومانی در سال گذشته داریم که عددی در اقتصاد کشور هستند. این شرکت ها هر دو یا ۳ سال مورد ارزیابی مجدد قرار می گیرد و این موضوع، پویایی و به روز بودن را از بستر اقتصاد دانش بنیان به جزیی جدایی ناپذیر از بدنه اقتصاد دانش بنیان تبدیل می کند.

معاون علمی و فناوری، ایستادگی و مقاومت ساختارهای بروکراتیک و نفتی در برابر نوآوری را اجتناب‌ناپذیر و ناشی از فرهنگ نادرست نفتی دانست و گفت: تزریق درآمد نفتی، گرایش را به واردات سوق داده، رانت را تقویت کرده و انگیزه لازم را برای جدا رهایی این تفکر برای تولید و صادرات تضعیف کرده است؛ برای این که عرصه صادرات تقویت شود تلاش کردیم مدل‌های تازه‌ای پیاده‌سازی کنیم که موتور محرکه این روند جدید، جوان هایی هستند که انگیزه و اراده شان می تواند دنیا را متحول کند.

ستاری افزود: پارک های فناوری، و کارخانه های نوآوری که نمونه‌هایی موفق از این روند است. اکنون کارخانه نوآوری در پایتخت شکل گرفته است و تا پایان اردیبهشت با اشتغال بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ جوان، به طور کامل در مدار قرار می گیرد؛ وظیفه داریم با پیاده سازی مدل‌هایی برای شکوفا شدن خلاقیت جوانان، سقف آرزوها و خواست های نامحدود آنان را فراتر از استخدام دولتی و پشت میزنشینی ببریم زیرا نوآوری بشر ذی قیمت ترین موهبت خداوند به بشریت است و باید به بهترین نحو استفاده شود.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، توسعه صندوق‌های پژوهش و فناوری استانی در پارک های علم و فناوری را مدلی مناسب برای حمایت مالی از کسب و کارهای نوپای استانی و واحدهای فناور پارک دانست و گفت: دو سازوکار عمده برای حمایت مالی وام وجود دارد. صندوق نوآوری و شکوفایی در شکل های گوناگون به کسب و کارهای دانش بنیان تسهیلات اعطا میکند همچنین صندوق توسعه ملی با حمایت معاونت عمی ارقام بالا را با ۴ درصد تخفیف بیش تر ارائه می کند؛ اما باید صندوق پژوهش و فناوری استان شکل بگیرد تا نهال نوپای استارتاپ ها یا واحدهای فناور که در شتابدهنده ها و مراکز رشد مستقرند، اصولی حمایت شوند.

بازدید از واحدهای فناور

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری دربخش دیگری از سفر به استان قزوین، به واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری، مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بین المللی امام خمینی و مرکز نوآوری سین‌تک سری زد.

ستاری در پارک علم و فناوری قزوین از ۱۷ واحد فناور مستقر در این پارک دیدن کرد.

فعالان واحدهای فناور و شرکت‌های دانش بنیان پردیس فعال در حوزه ریز ازدیادی پایه درختان میوه، نانودانش کاسپین با فناوری سنتز ذرات نانو، شرکت عمید پویا پرداز تولیدکننده تجهیزات ایمنی برق، دانش محور البرز ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی، مشاوره ای و تحقیقاتی در زمینه صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی و سلولزی، شرکت مبین اتصال آسمان تولیدکننده نرم‌افزارهای اتوماسیون، بسا پارس صنعت طراح ایده تغییر زمان‌بندی سوپاپ‌ها، تام لوکوموتیو آریا سازنده تجهیزات لکوموتیو، رشد صنعت نیرو طراح و سازنده موتورهای الکتریکی، کیمیاگران موعود سازنده چسب، صنعتی نیرو محرکه فعال در حوزه طراحی و ساخت گیربکس اتوماتیک، بهره ور ماشین البرز طراح و سازنده کوره تونلی پخت آجر همچنین شرکت‌های ایران استابلایزر، ابزارسازان البرز، تونل ساز ماشین و آب آرا قزوین دستاوردها و توانمندی‌هایشان را معرفی کردند و از دغدغه‌ها و نیازهای فناورانه با معاون علمی و فناوری رییس جمهوری سخن گفتند.

حضور در مرکز نوآوری سینتک از بخش های گوناگون این مرکز دیدن کرد. این مرکز تحقیقات با رویکرد مطالعات میان رشته ای و با همکاری دو دانشکده برق و الکترونیک و دانشکده مدیریت و حسابداری در زمینه های میان رشته ای علوم شناختی مانند هوش مصنوعی، واسط مغز-رایانه (BCI)، بازاریابی عصبی (نورومارکتینگ)، رهبری عصبی (نورولیدرشیپ) و رباتیک شناختی فعالیت می‌شود.

سینتک دارای بخش‌های مختلفی برای حرکت در مرزهای دانش و فناوری رباتیک از جمله قطب علمی رباتیک، مرکز خودرو، مرکز رشد، مرکز مدیریت و بهره وری، شتابدهنده و همچنین مرکز سیستم های هوشمند و علوم شناختی است. فعالان واحدهای مستقر در سینتک، دستاوردهای خود را به معاون علمی و فناوری رییس جمهوری معرفی کردند.

به این مطلب چه امتیازی می دهید ؟
[Total: ۰ Average: ۰]
منبع
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *