اخبار استارتاپیرپرتاژ

گزارش سالانه ابر زس 1399

حــدود 7 ســال پيــش، زس بــا یک تيــم حرفــه ای شــروع بــه کار کــرد. زمانيکــه تصميــم گرفتيــم وارد حــوزه ســرويس دهــی حوزه ابــري شویم، ايــن ســرويس هــا در دنيــا هــم قدمــت چندانی نداشــتند. به همین دلی کار ســختی بـپیش رو داشتیم. ولــی بــه توانايــی هــای تيم زس ايمــان داشــتيم. ابتدا با يک رک سرور شروع کرديم. با همان يک رک سرور، توانستيم خود و توانايی های خود را اثبات کنيم. در حال حاضر ابر زس در کل کشـور گسـترده شـده و بـه همـه شـهرهای ايــران و همينطــور کشــورهاي خارجــی ســرويس می دهد و روز بــه روز زيرســاخت ها و ديتاســنترهای جديـد بـه اکوسيسـتم ابري زس اضافـه ميشـود. زس اپراتـور ابـری کشـور است و تلاش خود را ميکند تا سـرويس هايی کـه کسـب و کار آنلاین را بـرای همـه آسـان ميکنـد، بـا کيفيتـی بـالا ارائـه دهیم.

لینک متن گزارش سالانه ابر زس 1399

به این مطلب چه امتیازی می دهید ؟
[Total: 0 Average: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا