اخبار استارتاپیرپرتاژ

گزارش سالانه ابر زس ۱۳۹۹

حــدود ۷ ســال پیــش، زس بــا یک تیــم حرفــه ای شــروع بــه کار کــرد. زمانیکــه تصمیــم گرفتیــم وارد حــوزه ســرویس دهــی حوزه ابــری شویم، ایــن ســرویس هــا در دنیــا هــم قدمــت چندانی نداشــتند. به همین دلی کار ســختی بـپیش رو داشتیم. ولــی بــه توانایــی هــای تیم زس ایمــان داشــتیم. ابتدا با یک رک سرور شروع کردیم. با همان یک رک سرور، توانستیم خود و توانایی های خود را اثبات کنیم. در حال حاضر ابر زس در کل کشـور گسـترده شـده و بـه همـه شـهرهای ایــران و همینطــور کشــورهای خارجــی ســرویس می دهد و روز بــه روز زیرســاخت ها و دیتاســنترهای جدیـد بـه اکوسیسـتم ابری زس اضافـه میشـود. زس اپراتـور ابـری کشـور است و تلاش خود را میکند تا سـرویس هایی کـه کسـب و کار آنلاین را بـرای همـه آسـان میکنـد، بـا کیفیتـی بـالا ارائـه دهیم.

لینک متن گزارش سالانه ابر زس ۱۳۹۹

به این مطلب چه امتیازی می دهید ؟
[Total: ۰ Average: ۰]
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *