فرم ثبت اطلاعات شتابدهنده

اطلاعات اولیه

نمونه: https://ecomotive.ir
اندازه پیشنهادی 300*300 پیکسل است.

ویژگی‌های شتابدهنده

صنایع یا تکنولوژی‌هایی که استارتاپ‌های مرتبط با آن را حمایت می‌کنید.
از قیبل شرایط پذیرش، خدمات دوره و طول آن
نام اعضا را با ویرگول یا خط فاصله جدا کنید.
نام منتورها را با ویرگول یا خط فاصله جدا کنید.

آدرس شبکه های اجتماعی

آدرس ها را به صورت کامل وارد کنید، مانند: https://t.me/ecomotive

معرفی در اکوموتیو

در صورت ابراز علاقه مندی تیم اکوموتیو با شما تماس خواهد گرفت.
دکمه بازگشت به بالا