فرم ثبت شتاب دهنده

برای ثبت شتاب دهنده خود و قرار گرفتن در لیست شتابدهنده ها اطلاعات خود را در این فرم ثبت نمایید. در صورتی که مایل به معرفی ویژه شتاب دهنده خود در اکوموتیو هستید، در پایان فرم مشخص نمایید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.

اطلاعات اولیه

نمونه: https://ecomotive.ir
Click or drag a file to this area to upload.
اندازه پیشنهادی ۳۰۰*۳۰۰ پیکسل است.

ویژگی‌های شتابدهنده

صنایع یا تکنولوژی‌هایی که استارتاپ‌های مرتبط با آن را حمایت می‌کنید.
از قیبل شرایط پذیرش، خدمات دوره و طول آن
نام اعضا را با ویرگول یا خط فاصله جدا کنید.
نام منتورها را با ویرگول یا خط فاصله جدا کنید.

آدرس شبکه های اجتماعی

آدرس ها را به صورت کامل وارد کنید، مانند: https://t.me/ecomotive

معرفی در اکوموتیو

در صورت ابراز علاقه مندی تیم اکوموتیو با شما تماس خواهد گرفت.