امیرحسین داداشی

دانشجوی دانشگاه صنعتی امیر‌کبیر، همکار اکوموتیو