چند رسانه ای سلامت

  • استارتاپ ژنودیپ

    معرفی استارتاپ ژنودیپ

    ژنودیپ با استفاده از بیومارکرهای پروتئینی و قطعات DNA موجود در خون و با استفاده از مدل های دیپ لرنینگ…