مصاحبه های سفر و گردشگری

  • مجید حسینی نژاد مدیرعامل علی بابا

    از علی بابا بیشتر بدانید!

    همایش کارآفرین ۱۴۰۰ در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد. بخشی از این همایش به گفتگو و تبادل نظر با مدیران کارآفرین…