فرم معرفی و ثبت فضای کار اشتراکی

اطلاعات اولیه

نمونه: https://ecomotive.ir
Click or drag a file to this area to upload.
اندازه پیشنهادی ۳۰۰*۳۰۰ پیکسل است.

ویژگی‌های فضای کار اشتراکی

صنایع یا تکنولوژی‌هایی که استارتاپ‌های مرتبط با آن را حمایت می‌کنید. در صورت عدم تمرکز در حوزه خاص، هیچ گزینه ای را انتخاب نکنید.
در این بخش امکانات فضای کار اشتراکی خود را انتخاب کنید.
از قیبل شرایط پذیرش، خدمات، ظرفیت، راه دسترسی با حمل و نقل عمومی، محدودیت ها، کیفیت میز و صندلی‌ها و...

آدرس شبکه های اجتماعی

آدرس ها را به صورت کامل وارد کنید، مانند: https://t.me/ecomotive
سایر مواردی که در قسمت های قبل ذکر نشده

معرفی در اکوموتیو

در صورت ابراز علاقه مندی تیم اکوموتیو با شما تماس خواهد گرفت.
مطالب پیشنهادی