تامین مالی دور اول ( A Round Financing )

تامین مالی دور A اولین دور اصلی از تامین مالی استارت آپ توسط سرمایه گذاران خصوصی یا سرمایه گذاران خطرپذیر است. یک دور A توسط سرمایه گذاران خارجی معمولا بعد از زمانی اتفاق می‌افتد که موسس‌ها پول‌های مرحله‌ی seed (اولین حامی استارت آپ ها یا کسب و کارهای نو، سرمایه گذاران مرحله‌ seed هستند) خود را برای اثبات مفهوم کسب و کار خود خرج کرده‌اند تا نشان دهند که مفهوم کسب و کاری آنها ، مفهومی قابل اعتماد است و در نهایت سودمند خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا