تملیک – اکتساب (Acquisition )

فرآیندی که تحت آن یک شرکت، مقدار کثیری از سهام یک شرکت دیگر را خریده و در نتیجه کنترل آن را کسب می‌کند.

دکمه بازگشت به بالا