سرمایه گذار خطرپذیر ( Adventure Capitalist )

یک سرمایه گذار خطرپذیر (یا سرمایه گذار کارآفرینی)، کارآفرینی است که از لحاظ مالی به کارآفرین‌های دیگر کمک می‌کند، و غالبا نقشی فعال در عملیات‌های شرکت ایفا می‌کند، مانند تصاحب مکانی در هیئت مدیره‌ی شرکت و غیره.

دکمه بازگشت به بالا